×

XEMXX CHÍNH THỨC ĐỔI THÀNH XEMXX.INFO

Âm mưu để địt gái xinh

  • 6 Total  
    100%
  • Nội Dung

Một công ty lớn đã phải gánh nặng một gói thầu, ông ấy sắp phá sản vì không đủ kinh tế để duy trì nó và lập tức một kế hoạch được bố trí nhầm để chiếm lấy con gái xinh của ông thầu này, một công ty bạn đã đề nghị kết tình thông gia để được hỗ trợ, với nhiều quy tắc đặt ra cho con dâu mới, cuộc hôn nhân kinh tế này được chính thức diễn ra và cuối cùng suy cho rằng đó là một âm mưu mà thôi