×

XEMXX CHÍNH THỨC ĐỔI THÀNH XEMXX.INFO

Cô học trò của tôi quá dâm đãng

  • 3 Total  
    100%
  • Nội Dung

Kỳ thi tuyển sinh đại học trại huấn luyện ngắn hạn. Hôm đó, những học sinh giỏi làm bài thi thử, chỉ những học sinh còn lại được giáo viên hướng dẫn. Một giáo viên trung niên dạy kèm một kèm một cho những học sinh này. Và rồi có một giáo viên  trong số họ gặp khó khăn khi học trò của mình là một con đĩ đâm đãng