×

XEMXX CHÍNH THỨC ĐỔI THÀNH XEMXX.INFO

Mưu đồ của ông bố dượng là vì đứa con riêng của vợ

  • 8 Total  
    75%
  • Nội Dung

Bố Dượng là một người cha đầy tình yêu và quan tâm đến con cái mình. Tuy nhiên, trong tâm trí của anh ta luôn tồn tại một âm mưu: là ăn thịt đứa con riêng của mình. Để đạt được mục tiêu này, anh ta luôn nỗ lực và tìm moijc ơ hội để tiếp xúc với cô con gái của vợ mình và cuối cùng mưu đồ của ông cũng đã thực hiện được