×

XEM PHIM SEX KHÔNG CHE TẠI COIXX.NET

Sao lồn cô để lông dài thế

  • 1 Total  
    100%
  • Nội Dung

một nam sinh trung học tên là Takuro Hayami đã lạm dụng các bạn nữ cùng lớp của mình, và cuối cùng một bản báo cáo đã đến với giáo viên chủ nhiệm.Để tìm hiểu xem các báo cáo có chính xác hay không, cô ấy đã triệu tập anh ta. Nhưng tình thế nhanh chóng xoay chuyển, khi anh ta cố gắng lừa cô ấy và cưỡng hiếp cô ấy.Sau đó, anh ta bắt đầu tống tiền cô giáo và cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng và bắt đầu ngoại tình với anh ta.