×

XEMXX CHÍNH THỨC ĐỔI THÀNH XEMXX.INFO

Xã stress cùng đồng nghiệp vì qua áp lực

  • 2 Total  
    100%
  • Nội Dung

Chúng tôi là các nhà báo nhưng vì bài viết không đạt tiêu chuẩn nên người sếp của chúng tôi không hài lòng và buộc chúng tôi phải làm lại cho đạt chuẩn, chúng tôi buộc phải tăng ca suất cả 1 tuần để điều chỉnh lại, chúng tôi làm việc tới đêm không khoản thời gian dài và chúng tôi đã xã stress bằng cách ….